top of page
GÜNDÜZ60F.jpg
LOGO.png

İLETİŞİM 
SANATLARI
EĞİTİM 
MERKEZİ

BURSA MERİNOS

PROJENİN

Türü

-Öğrenci Projesi , Bitirme Projesi

Yılı

Yeri

Alanı

KENT BELLEĞİ VE KONAKLAMA

-2014

-Bursa Merinos

-32.000 m2

Mimari Konsept Gelişimi

MEDYANIN YONLENDIRICI TAVRI.jpg

Medyanın Merkezcil ve Yönlendirci tavrının projeye etkisi

Bursa iletişim sanatları eğitim merkezi kent belleği ve konaklama

Konum-veriler-yaklaşım

Proje  alanı bursa ilinde , merinos akm nin batısında  ve kültür parkın kuzeyinde yer almaktadır. Arazi alanı yaklaşık 37.500  m2 dir. Arazinin batı ve kuzeyinde  yoğun gecekondulaşma

Bulunmaktadır. Bu alanda kentsel dönüşüm kararı alınmıştır. Kentsel dönüşümün bu alana fazlaca yoğun ve yüksek yapıları oluşumunu getirecek niteliktedir. Proje alanının doğu ve güneyinde bulunan merinos akm ve kültür parkın kamusal alanların bölgenin yoğun

Yapısının nefes alan yerleridir projeyi araziye konumlandırırken yapılasal kısmını, açık

Otoparkını ve sevis girişlerini kentleşmenin beklendiği alana doğru yaslayıp, dönüşümün gerçekleştiği alanla kamusal mekan arasına tampon oluşturmak hedeflenmiştir. Bu sayede arazinin merinos caddesine bakan kısmı kamusal bir mekan olmuşturmakta ve nefes alan boşluk genişletilmiş bulunmaktadır.

 

Kent ekranı

Arazinin merinos caddesinin başından ve sonundan içeri doğru davetkar bir şekilde içeri alan kent belleği meydanı mevcut kot farkını hissetirmeden eğitim bloğu ve konaklama için sosyal bir tampon oluşturmakdır. Kent belleğine doğru giderken merkeze yönlendiren peyzaj  bizi yer gazatesi ile karşılamakta ve kent ekranına yönlendirmektir. Bu gazete aynı

Zamanda akıllı cihazlarla etkileşimhalinde olup katılımcı bir olguya sahiptir. Kent ekranı ana merkezde olup bize birşey anlatmak istemektedir. Medyanın kirli ve toplumları yönlendiren gücünü, algısal olarak operasyon yapma yeteneğini peki nasıl ?  Gözümüze yanan bir kibrit yakınlaştığında sadece alevi ve kibriti görebiliyoruz arkadaki resmi göremiyoruz, ve bu sayede toplumsal olaylar cok cabuk kırılgan bir hale bürünüyor ve arkada kurguladıkları

Senaryonun piyonun oluyoruz. Kent ekranı bu durumu anlatmak için merkezinden her yansıtan

Projektorler sayesinde ekranın bütününde bir fotoğraf bulunmaktadır. Baktığımız açılara göre bizi yönlendiren bu fotoğrafta bütün resmi tamamladığımızda aslında parcaların merkezi yönlendirmek istediğini ve olaya bütüncül olarak hakim olamadığımızı anlatmakdır.

Arkasındaki kütlesel yapı  ise medya merkezi etrafında kitlelerin bir yere yönlendiğini ve aynı

Kitlenin içincen başka bir kitlenin daha farklı düşünerek başka yere yöneldiğini anlatmaya çalışmıstır. Davetkar bir kamusal alandan sonra bizi kent belleği karşılıyor .bu bellek

Eğitim-stüdyo blogları ve kamusal alan  arasında arayüzü oluşturuyor. Kamusal alan ve

Yapılaşma arasında tampon olarak bulunan kent belleği soluklanma durağı çevresinde fonksiyon olarak sosyal içerikli birimleri etrafında topluyor. Aynı zamanda eğitim-stüdyo bloklarına süprizli bir girişte sağlamaktadır.

 

Form oluşumu

Bu  digital dünya da teknolojik  hızlı bilgi  ve veri akışı her geçen gün arttığı görülmüştür.

Mevcut dokuda yollar ve önemli akslar da veri akışı gibi yoğun ve olağan dışı

Gerçekleşmektedir. Arazi genelinde oluşan veri yolları alanda  her alandan toplanarak gelmiş ve formu çevrelemiştir. Projenin teması bu veri yollarının üç boyuta kaldırılması olarak tanımlanmıştır. Veri yollarının hızlı akışı , projenin yapısına da yansımıştır.

Böylece oluşan akışkan yapı  temelde hızın temsili oluşturmuştur.bu akışkan form hem arazi ile bütünleşmeyi sağlarken yönelimde dağ ve ova manzaralarını ortaya çıkarılmasına da referans olmuştur.

Mekan kurgusu

Mekansal kurguda ise akışkan ve dinamik yapıda olan yapının ve fonksiyonların bir bütünlük

İçinde olamasına dikkat edildi. Yapı  içinde galeriler ve etrafında yüzen ve açık mekanlar

Sayesindefarklı kullanım olanakları sunuldu. Galeri içlerinde ise açık amfiler ve calışma küpleri  tasarlandı.

bottom of page