top of page
süleymanpaşa2.RGB_color copy.jpg

MİMARİ RAPOR

Yerel yönetim binaları, gerek il gerek ilçe bazında, merkez yaratma niteliğine sahiptirler. Belediye binası, kentlinin sadece zorunluluk için uğrayacağı bir yönetim yapısı değil, kamusal alanlar içeren, davetkar bir yapı olmalıdır. Kentli burada karşılaşacak, hizmet alacaktır. Kentliye yönelik olanakların geliştirilmesi ve hizmet binasının kullanım alanının genişletilmesi, ilçeye zenginlik katacaktır. Çevresiyle güçlü bağlar kuran  ve yoğun bir kullanıcı kitlesine sahip olması istenmiş,  Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası için istenen mekanlar, bu bakış açısı ile tasarlanmıştır. Belediye işlevleri ve sosyal donatıları, açık kamusal alanlar ile denge içinde kurgulamak hedeflenmiştir.

Yapı ve Yerleşim

Tasarımda parçalı bir kurgu izlenmiş, farklı açık alanlar ve perspektifler tasarlanırken, kütlesel zenginlik sağlanmıştır. İhtiyaç programında istenen mekanlar işlevsel açıdan ayrıştırılarak, parçalara yerleştirilmiştir.

Hizmet binası, iç içe iki kütleden oluşmaktadır. Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi yönünde yerleşen kütleler belediye işlevlerine ev sahipliği yaparken, Karlık Caddesi yönünde, araziye yaslanan kütleye, Konferans Salonu ve ticaret birimleri gibi belediye işlevlerinden ayrı çalışacak mekanlar yerleşmiştir.

Yapıya yaklaşım Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi yönünden alınmış, Karlık Caddesi ile arasındaki bağlantı, kentlinin zaman geçireceği bir amfi ve erişilebilirlik açısından gerekli olan asansör kulesi ile sağlanmıştır.

Binanın yerleşiminde zemin kat ±0.00 kotu, arazide +25.00 kotuna yerleşmiştir. Çatı kotu +25.00 olarak, Karlık Caddesi +38.45 kotundan alınan Hmax=12.50 kuralına uyulmaktadır.

Yapıda çift cephe sistemi ve uygun cephe katmanları seçimi ile iç mekanların fazla güneş ışığından korunması sağlanmıştır. İki cephe arasında çıkan ara mekanların belediye çalışanları için soluklanma fırsatı yaratacağı düşünülmüştür.

Program

Zemin katında işlevsellik gözetilmiş, kentlinin daha etkin ve kolay hizmet alabilmesi için Tahakkuk ve Tahsilat Servisleri, Halkla İlişkiler Koordinasyon Birimi, Engelli Koordinasyon Birimi ile Kent Konseyi zemin kata yerleştirilmiştir. Zemin kat planındaki parçalı düzen iki kütle arasında bir iç sokak çıkarmış olup, Başkanlık Makamı ve Zabıta Müdürlüğü'ne ayrı giriş sağlamıştır. Kreş bölümü de bağımsız ama korunaklı bir noktaya yerleşmiştir.
 

Belediye birimleri ön taraftaki üç kütleye yerleşmiştir. İlk kütlede başkanlık makamı yer almaktadır. Başkana en yakın çalışan Özel Kalem Müdürlüğü, ve başkan yardımcıları bu kütlededir. Başkanlık Makamı diğer birimlerin yoğunluğundan ayrı tutularak, başkanın ziyaretçilerinin en kısa yoldan makama ulaşması amaçlanmıştır. (Diğer kütlelerle bağlantı zemin ve +5.00 kotundadır.)

Belediye birimleri arasında önemli bir yeri olan Meclis Salonu ve ek işlevleri ise üç ana kütleden birine yerleşmiş, zemin kattan fuaye alanlarına doğrudan geçiş sağlanmış, diğer belediye birimlerinden izole edilmiştir. Başkanlık makamında olduğu gibi dışarıdan gelen misafirler, halk ve basın mensupları belediye binası içinde dolaşmadan, fuaye ve salona ulaşabileceklerdir. Böylece toplu giriş ve çıkışlarda kolaylık sağlanacaktır.

Müdürlükler yerleştirilirken organizasyon şemasında beraber olan birimler yakın konumlandırılmıştır. Gizlilik gerektiren ihale salonunu kapsayan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ise bir istisna olarak meclis salonu kütlesine yerleşmiştir. Dışarıdan gelen misafirler için aynı düşey sirkülasyon hattında hareket öngörülmüştür.

Konferans Salonu yapısı kısmen araziye yaslanmaktadır. Kulis ve teknik alanlar arkada kalırken, fuaye için cepheden faydalanılmıştır. Karlık Caddesi boyunca araziye yaslanan parçada, ticaret birimleri ve konferans salonu ile ek mekanları iç içedir. Bu yerleşim ile, belediyenin çalışma saatleri dışında kullanılacak mekanlar hem bir araya toplanmış, hem de gösteri izlemeye gelen kentlinin, ticaret birimleri ile karşılaşması amaçlanmıştır. Hem belediye çalışanına, hem kentliye hizmet edecek olan yemek salonu konferans salonunun üstüne yerleştirilmiştir. Yemek salonu terası ile deniz manzarasından faydalanmaktadır.

Peyzaj

Çevre düzenlemesinde, kütle hareketinden esinlenilerek rasyonel çizgiler takip edilmiş, sert ve yumuşak peyzaj bir arada kullanılmıştır. Tasarımda, kütle hareketinden çıkan alanlar değerlendirilmiş, kullanıcının ulaşabileceği tüm çatı alanları, yeşil teraslar olarak düzenlenmiştir ve deniz manzarasından faydalanılmıştır. Hem belediye çalışanları, hem de kentli için karşılaşma alanları yaratılırken, iç mekandan dışa bakarken de yaşantı zenginliği sağlanmıştır.

Karlık Caddesi ve Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi arasındaki bağlantı, kot farkını dikkate alan bir amfi ile sağlanmıştır.

S_LOGO.png

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

PROJENİN

Türü

-Mimari Konsept Projesi

Yılı

-2017

Yeri

-Teklirdağ,Süleymanpaşa

Alanı

-2.520m2

RENDERLAR

KUTLE-OLUSUM-BUTUN.gif

KÜTLE OLUŞUM DİYAGRAMI

F_VAZIYET PLANI.jpg

VAZİYET PLANI

KAT-PLANLARI.gif

PLANLAR

GORUNUSLER KUCUK.jpg
KESITLER BUTUN.jpg

KESİT GÖRÜNÜŞLER

SIRKULASYON.jpg
FONKSIYON DIA.jpg
SOSYAL HAYAT.jpg
bottom of page